Skift placering

Find en butik

Vores persondatapolitik

1288
 1. Aftale
  1. Gorilla Glue Europe Ltd ("selskabet") respekterer din ret under privatlivets fred. Denne fortrolighedspolitik opsummerer, hvilke personlige oplysninger vi kan indsamle, hvordan vi kan bruge disse oplysninger, og andre vigtige emner vedrørende dit privatliv og databeskyttelse.
  2. Det er selskabets politik at overholde alle gældende love om privatlivets fred og databeskyttelse. Denne forpligtelse afspejler det værdisæt, vi lægger til grund for at opnå og bevare tilliden hos vores kunder, forretningspartnere og andre, der deler deres personlige oplysninger med os.
 2. Anvendelse
  1. Denne politik gælder for alle internetsider og mobilapplikationer, der drives af eller på vegne af selskabet, og omfatter dets tilknyttede selskaber og datterselskaber over hele verden (hver især et "selskabs internetside eller app"). Det gælder også for personlige oplysninger, vi kan indsamle på anden vis:
   1. gennem vores produkter og tjenester,
   2. når du interagerer med os på andre måder end på en virksomheds internetside eller en app, f.eks. personligt, telefonisk eller på en messe, og
   3. fra vores kunder, distributører, leverandører, og andre forretningspartnere (samlet kaldet "forretningspartnere").
 3. Selskabets indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger
  1. I det omfang det kræves af gældende lovgivning, vil vi, når selskabet indsamler personlige oplysninger:
   1. give dig rettidig og passende underretning om vores datapraksis,
   2. indsamle dine personlige oplysninger til alene specifikke og legitime formål. De oplysninger, vi indsamler, vil være relevante, tilstrækkelige og ikke overdrevne i forhold til de formål, de indsamles til,
   3. behandle dine personlige oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med de formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet, eller som du efterfølgende har givet samtykke til,
   4. at træffe kommercielle, rimelige foranstaltninger for at sikre at dine personlige oplysninger er pålidelige til det tilsigtede brug: nøjagtige, fuldstændige, og om nødvendigt, opdaterede,
   5. at ikke bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål uden at give dig mulighed for at "fravælge (opt-out)", og
   6. at træffe passende foranstaltninger, ved at indgå aftale herom, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger, der videregives til en tredjepart eller overføres til et andet land, herunder overførsler inden for selskabet.
 4. Personlige oplysninger, som selskabet indsamler
  1. Selskabet indsamler følgende typer personoplysninger:
   1. Oplysninger, du giver
   2. Oplysninger indsamlet automatisk fra din enhed
  2. Selskabet indsamler de personlige oplysninger, du giver os, som kan omfatte:
   1. Kontaktoplysninger, såsom dit navn, firmanavn, arbejdstitel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer,
   2. yderligere oplysninger om, hvordan du bruger vores produkter,
   3. kommentarer, spørgsmål, anmodninger og ordrer, du måtte foretage,
   4. finansielle oplysninger, der er nødvendige for at behandle betalinger, hvis du foretager køb, såsom kreditkort- eller kontooplysninger eller CVR-nummer, og
   5. oplysninger om dine præferencer, såsom dine foretrukne kommunikationsmetoder og produkttyper, som du er interesseret i.
 5. Oplysninger om enhed og browser
  1. Virksomheden kan indsamle tekniske oplysninger om din enhed, såsom enhedstype, browsertype, IP-adresse, operativsystem og enhedsidentifikator. Virksomheden indsamler disse oplysninger automatisk fra din enhed og webbrowser via cookies og lignende teknologier.
 6. Oplysninger om, hvordan du interagerer med os
  1. Selskabet kan indsamle tekniske data om din brug af selskabets internetsider og apps, og om hvordan du interagerer med vores digitale reklamer og kampagner, såsom indhold der ses eller downloades, funktioner der bruges, links der klikkes på, selskabets salgsfremmende e-mails, samt datoer og tidspunkter for interaktionerne Selskabet indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier./span>
 7. Lokalitetsoplysninger
  1. Selskabet kan indsamle lokalitetsoplysninger, herunder præcise lokalitetsoplysninger i realtid fra din enhed, og upræcise lokalitetsoplysninger, der stammer fra f.eks. din IP-adresse eller dit postnummer. Selskabets apps får IKKE adgang til nøjagtige lokalitetsoplysninger i realtid fra din enhed, medmindre du giver tilladelse til det.
 8. Cookies og lignende teknologier
  1. En "cookie" er en fil med oplysninger, der placeres på din enhed, når du besøger en hjemmeside. Cookies og lignende teknologier kan forbedre din brugeroplevelse ved at gemme dine præferencer, tilpasse din onlineoplevelse og nogle tilfælde målrette reklamer, der er skræddersyet til dine interesser.
  2. Selskabets internetsider bruger "session-cookies". En session-cookie identificerer dig ikke personligt, og udløber, når du lukker din browser.
  3. Selskabets internetsider bruger også "vedvarende cookies." Disse cookies udløber ikke, når du lukker din browser. Vedvarende cookies forbliver på din computer, indtil du sletter dem, eller de udløber.
  4. Ved at tildele din computer en unik identifikator, er vi i stand til at oprette en database over dine tidligere valg og præferencer, som kan leveres af os automatisk, hvilket sparer dig tid og kræfter ved fremtidige besøg.
  5. Visse lande kræver dit samtykke til brugen af cookies, når du besøger selskabets internetsider. Hvis du får adgang til et selskabs hjemmeside i et af disse lande, vil du blive præsenteret for oplysninger om dine muligheder, herunder muligheden for at acceptere eller afvise visse kategorier af cookies. Du vil kunne ændre disse indstillinger ved efterfølgende besøg.
  6. Bemærk, at du ikke vil kunne fravælge at modtage visse cookies, der er strengt nødvendige for leveringen af en tjeneste, som du har anmodet om.
  7. Selvom du ikke er forpligtet til at acceptere cookies, når du besøger et selskabs internetsted, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på hjemmesiden, hvis du afviser visse cookies. Derudover kan din browser give dig mulighed for at justere indstillingerne for at acceptere eller afvise cookies eller for at advare dig, når en cookie placeres på din computer.
 9. Analyse
  1. Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies.
  2. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), vil blive overført til og gemt af Google på servere i USA.
  3. Google vil anvende disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet for hjemmesideoperatører og yde andre tjenester vedrørende hjemmeside- og internetbrug.
  4. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor det kræves ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne påGoogles vegne.
  5. Google associerer ikke din IP-adresse med andre data fra Google.
  6. Du har ret til at nægte brug af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk dog venligst at hvis du vælger at gøre det, kan det være at du ikke kan bruge denne hjemmesides fulde funktion.
  7. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at data om dig behandles af Google på den måde og med de formål, der er angivet ovenfor.
 10. Oplysninger fra forretningspartnere og andre tredjeparter
  1. Virksomheden indsamler personlige oplysninger gennem vores forretningspartnere. Disse oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger såsom navn, firmanavn, arbejdstitel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
  2. Virksomheden kan også indhente personlige oplysninger fra andre tredjepartskilder, herunder offentligt og kommercielt tilgængelige kilder.
  3. Vi kan kombinere de oplysninger, vi modtager fra vores forretningspartnere og andre tredjepartskilder med oplysninger, vi indsamler fra dig eller din enhed, som beskrevet ovenfor.
  4. Du har valgmuligheder i forhold til de personlige oplysninger, du vil give selskabet. Du kan vælge ikke at videregive oplysninger, vi anmoder om, men hvis du ikke videregiver oplysningerne, kan vi muligvis ikke levere dig en relevant tjeneste eller en bestemt funktion til et selskabs internetsted, en app eller et produkt.
 11. Sådan bruger selskabet dine personlige oplysninger
  1. Selskabet kan bruge dine personlige oplysninger til at:
   1. Udvikle og administrere vores relation til dig og vores forretningspartnere. Dette kan omfatte:
   2. levering af tjenester eller udførelse af transaktioner, som du eller vores forretningspartnere har anmodet om,
   3. at videregive oplysninger om selskabets produkter, tjenester, transaktioner og reklamer, der kan være til din interesse,
   4. at give dig og vores forretningspartnere en mere konsekvent oplevelse af at interagere med selskabet, herunder ved at lære mere om dig og hvordan du bruger og interagerer med selskabets internetsider, apps, produkter og tjenester, og
   5. planlægning, styring og udførelse i henhold til vores kontraktforhold med vores forretningspartnere.
   6. Kommunikation med dig eller dit selskab. Dette kan omfatte:
    1. at informere dig om selskabets produkter, tjenester og salgsfremmende aktiviteter, der kan være af interesse for dig eller dit selskab,
    2. tilvejebringelse af oplysninger om relevante virksomhedsprodukter, -tjenester og -transaktioner, herunder f.eks. prisoplysninger, tekniske data, faktura-, forsendelses- eller produktionsoplysninger, garanti- eller tilbagekaldelsesoplysninger eller oplysninger om produkt- eller tjenesteforbedringer,
    3. at svare på spørgsmål eller forespørgsler, som du foretager, herunder kundeserviceanmodninger, og
    4. at invitere dig til at deltage i - eller informere dig om - resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser.
   7. Tilvejebringe og forbedre vores internetsider, apps, produkter og tjenester. Dette kan omfatte:
    1. at tilpasse dem til dine præferencer eller interesser, gøre dem mere kompatible med din teknologi eller på anden måde gøre dem nemmere at bruge,
    2. at opretholde sikkerheden og at beskytte den, og
    3. til udvikling af nye virksomheds internetsider, apps, produkter og tjenester.
   8. viii.Behandling af juridiske spørgsmål. Dette kan omfatte:
    1. overholdelse af vores forpligtelser til at opbevare visse forretningsdokumenter i minimumsopbevaringsperioder,
    2. oprettelse, udførelse eller føring af juridiske krav,
    3. overholdelse af love, bestemmelser, retskendelser eller andre juridiske processer,
    4. at opdage, forebygge og reagere på bedrageri, krænkelse af intellektuel ejendomsret, overtrædelse af vores kontrakter eller aftaler, lovovertrædelser eller andet misbrug af virksomhedens internetsider, apps, produkter eller tjenester, og
    5. beskytte virksomhedens rettigheder eller ejendom, eller din eller andres sundhed, sikkerhed, velfærd, rettigheder eller ejendom.
  2. Virksomheden kan også bruge dine personlige oplysninger til andre anvendelser, der er i overensstemmelse med den sammenhæng, hvori oplysningerne blev indsamlet, eller med dit samtykke.
  3. Virksomheden kan anonymisere eller samle alle de oplysninger, vi indsamler, og bruge dem til ethvert formål, herunder til forsknings- og produktudviklingsformål. Sådanne oplysninger vil ikke identificere dig som individ.
 12. Hvornår virksomheden må dele dine personlige oplysninger
  1. Virksomheden vil ikke videregive dine personlige oplysninger, undtagen som beskrevet her:
  2. Virksomheden kan dele dine personlige oplysninger med andre virksomhedsenheder, herunder virksomheder i andre lande. Når vi gør det, vil disse andre virksomhedsenheder tilgå dine oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne politik og alle gældende love om privatlivets fred og databeskyttelse.
  3. Virksomheden kan også dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, som vi ansætter til at udføre supporttjenester for os. Disse tredjeparter er forpligtet til at bruge de personlige oplysninger, vi deler med dem, kun til at udføre tjenester på vores vegne og til at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med alle gældende privatlivs- og databeskyttelseslove.
  4. I nogle tilfælde kan virksomheden dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, der samarbejder med os om at levere produkter og tjenester til vores kunder, såsom distributører. Hvis det er tilfældet, vil vi kræve, at vores forretningspartnere benytter oplysningerne på en måde, der er i overensstemmelse med denne politik og alle gældende love om privatlivets fred og databeskyttelse.
  5. Selskabet kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, når vi i god tro mener at videregivelse er nødvendig:
   1. for at overholde en lov, forordning, retskendelse eller anden juridisk proces,
   2. til at opdage, forhindre og reagere på svindel, krænkelse af intellektuel ejendomsret, overtrædelse af vores kontrakter eller aftaler, lovovertrædelse eller andet misbrug af virksomhedens internetsider, apps, produkter eller tjenester,
   3. for at beskytte virksomhedens rettigheder eller ejendom eller din eller andres sundhed, sikkerhed, velfærd, rettigheder eller ejendom, eller
   4. under lignende omstændigheder.
  6. Hvis en sådan hændelse opstår, vil vi tage passende skridt hen imod at beskytte dine personlige oplysninger.
  7. Selskabet kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter i forbindelse med salg, køb, fusion, reorganisering, likvidation eller opløsning af selskabet eller en forretningsenhed af selskabet, eller under lignende omstændigheder. Hvis en sådan hændelse opstår, vil vi tage passende skridt hen imod at beskytte dine personlige oplysninger.
  8. Virksomheden kan dele dine oplysninger med din tilladelse eller efter din anmodning.
  9. Selskabet kan dele anonymiserede eller indsamlede oplysninger internt og med tredjeparter til ethvert formål. Sådanne oplysninger identificerer ikke din person.
 13. Sikkerhed for dine personlige oplysninger
  1. Dine personlige oplysninger vil generelt blive gemt i virksomhedens databaser eller databaser, der vedligeholdes af vores tjenesteudbydere. Mange af disse databaser er gemt på servere i USA. Selskabet træffer passende foranstaltninger ved hjælp af kontrakter eller tilsvarende, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger, der videregives til en tredjepart eller overføres til et andet land, herunder overførsler inden for selskabet.
  2. Virksomheden opretholder rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden, sikkerheden og integriteten af dine personlige oplysninger. Selvom vi bruger sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller ændring, som det er tilfældet med alle computernetværk, der er knyttet til internettet, kan vi ikke garantere sikkerheden af oplysninger, der leveres via internettet, og vil ikke være ansvarlige for brud på sikkerheden uden for vores rimelige kontrol.
 14. Links til tredjeparts internetsider og plugins
  1. Virksomhedsinternetsider og -apps kan indeholde links til hjemmesider eller mobilapps, der ikke drives af virksomheden, og plugins fra sociale medieplatforme og andre tredjeparter.
  2. Et eksempel på et plugin til sociale medier er Facebooks "Synes godt om"-knap. Vi leverer disse links og plugins som en service og kræver ingen godkendelse af aktiviteterne eller indholdet af de relaterede hjemmesider, apps eller sociale medieplatforme, eller nogen tilknytning til deres operatører.
  3. Hvis du vil vide mere om de oplysninger, der indsamles af disse tredjepartswebsteder, apps og plugins, skal du besøge deres privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at gennemgå fortrolighedsaftalerne for de websteder, apps og sociale medieplatforme, du besøger, før du bruger dem eller giver personlige oplysninger.
 15. Adgang til dine personlige oplysninger
  1. Du kan gennemgå, rette og opdatere de personlige oplysninger, du giver os, ved at bruge kontaktformularen på denne hjemmeside.
 16. Opbevaring af dine personlige oplysninger
  1. Hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger vil variere og afhænge af formålet med, og brugen af, de indsamlede oplysninger. Der er lovkrav om, at vi opbevarer visse typer data i bestemte perioder. Ellers beholder vi dem ikke længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil dataen blev indsamlet.
 17. Børn
  1. Virksomhedens internetsider og apps er ikke beregnet til børn under 13 år.
  2. Selskabet vil ikke bevidst anmode om eller indsamle personlige oplysninger fra eller om børn under 13 år eller den relevante minimumsalder i henhold til gældende lokale lovkrav, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
 18. Supplerende oplysninger til personer med bopæl i EU
  1. Virksomhedens lovlige grundlag for behandling af dine personoplysninger
  2. Det lovlige grundlag for selskabets behandling af dine personoplysninger vil afhænge af formålet med behandlingen. For de fleste persondatabehandlingsaktiviteter, der er omfattet af denne privatlivspolitik, er det lovlige grundlag, at behandling er nødvendig for selskabets legitime forretningsinteresser.
  3. Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med en kontrakt eller en potentiel kontrakt med dig, er det lovlige grundlag at behandlingen er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning, før du indgår en kontraktaftale.
  4. Når vi er forpligtet til at dele personoplysninger med retshåndhævende myndigheder eller andre statslige organer, gør vi det på det grundlag, at vi er juridisk forpligtet til at gøre det.
  5. Vi vil også bruge samtykke som retsgrundlag, hvor vi finder det hensigtsmæssigt, eller i det omfang det kræves af gældende lovgivning, for eksempel før vi indsamler præcise placeringsdata fra din mobile enhed.
  6. Behandling på grundlag af legitime forretningsinteresser.
   1. Når vi behandler personoplysninger på det grundlag, at behandlingen er nødvendig for vores legitime forretningsinteresser, omfatter sådanne interesser:
   2. at levere, forbedre og fremme virksomhedens internetsider, apps, produkter og tjenester,
   3. at kommunikere med nuværende og potentielle kunder, andre forretningspartnere og deres individuelle kontaktpunkter,
   4. at administrere vores relationer med vores kunder og andre forretningspartnere og deres individuelle kontaktpunkter,
   5. og andre forretningsudviklingsformål,
   6. at dele oplysninger inden for selskabet samt med tjenesteudbydere og andre tredjeparter, og
   7. at opretholde sikkerheden for vores produkter, tjenester og medarbejdere, herunder beskyttelse mod misbrug.
  7. Behandling på grundlag af en indgået kontraktaftale.
   1. Eksempler på situationer hvor vi behandler personlige oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af en kontrakt, omfatter e-handelstransaktioner, hvor du køber et produkt eller en tjeneste fra virksomheden på dine egne vegne via et virksomhedsinternetsted eller en app.
  8. Behandling på grundlag af samtykke.
   1. Eksempler på behandlingsaktiviteter, som virksomheden bruger samtykke til som retsgrundlag, omfatter:
    1. indsamling og behandling af præcise lokalitetsoplysninger fra din mobile enhed,
    2. sende salgsfremmende e-mails når samtykke kræves i henhold til gældende lovgivning, og
    3. behandling af personoplysninger på virksomhedens internetsider eller apps via cookies og lignende teknologier, når samtykke kræves i henhold til gældende lovgivning.
  9. Behandling som selskabet er juridisk forpligtet til at foretage.
   1. Eksempler på situationer, hvor virksomheden skal behandle personoplysninger for at overholde sine juridiske forpligtelser, omfatter:
    1. betaling af skatter og andre offentlige afgifter,
    2. videregive dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder og andre statslige organer, når det kræves af gældende lov,
    3. opbevaring af forretningsdokumentation, der skal opbevares i henhold til gældende lovgivning, og
    4. overholdelse af retsafgørelser eller andre retslige procedurer.
 19. Yderligere information om opbevaring af dine persondata
  1. Dine individuelle rettigheder
   1. For at bestemme den periode, hvori dine personoplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med denne aftale, tager selskabet hensyn til kriterier så som:
    1. ethvert gældende lovmæssigt krav om opbevaring af data i en vis periode,
    2. eventuelle tilbageholdelsesforpligtelser i forbindelse med faktiske eller potentielle retssager eller offentlige undersøgelser,
    3. eventuelle krav om tilbageholdelse i relevante aftaler med vores forretningspartnere,
    4. datoen for din seneste interaktion med selskabet,
    5. tidsrummet for dine interaktioner med selskabet,
    6. dataenes følsomhed, og
    7. de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.
  2. I overensstemmelse med gældende lovgivning i Den Europæiske Union har du følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, der kan variere under forskellige, lokale retspraksisser:
   1. ret til indsigt
   2. ret til berigtigelse,
   3. ret til sletning,
   4. ret til begrænsning af behandling,
   5. ret til dataportabilitet, og
   6. ret til at protestere mod behandling.
  3. De fleste af disse rettigheder er ikke absolutte. Nedenfor beskriver vi disse rettigheder mere detaljeret, og informerer dig om, hvordan du kan udøve dem.
  4. Hvis du anmoder om at udøve dine rettigheder, vil vi svare inden for en måned, men har ret til at forlænge denne periode med yderligere to måneder, hvor det er nødvendigt. Hvis vi forlænger svarperioden, giver vi dig besked inden for en måned fra din anmodning blev modtaget.
  5. Du kan udøve dine rettigheder ved at bruge kontaktformularen på denne hjemmeside.
  6. Ret til indsigt.
   1. Du har ret til at bede virksomheden om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi gør det, har du ret til at anmode om adgang til dem af dine personoplysninger, som vi behandler, samt disse følgende oplysninger:
    1. formålet med behandlingen,
    2. de kategorier af personoplysninger, vi behandler,
    3. hvilke modtagere og kategorier der er af dine personoplysninger,
    4. dataenes forventede opbevaringsperiode, hvor muligt, eller de kriterier, vi anvender til at bestemme opbevaringsperioden,
    5. din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af sådanne oplysninger,
    6. din ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed,
    7. hvis vi ikke har indsamlet data fra dig, så alle oplysninger, vi har tilgængelige om kilden til data om dig, og
    8. om vi bruger dine personoplysninger til at træffe automatiske beslutninger, der har juridiske eller andre lignende væsentlige virkninger for dig.
  7. Ret til berigtigelse.
   1. Du har ret til at få virksomheden til at rette dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige. Under hensyntagen til formålet med behandlingen kan du også have ret til at få tilført fyldestgørende personoplysninger, givet at de er ufuldstændige, herunder ved at afgive en supplerende erklæring til selskabet.
  8. Ret til at gøre indsigelse mod behandling til selskabets legitime forretningsinteresser.
   1. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at virksomheden behandler dine personoplysninger, når disse oplysninger behandles på grundlag af virksomhedens legitime forretningsinteresser. Selskabet vil efterkomme din indsigelse og stoppe behandlingen af de relevante personoplysninger, medmindre:
    1. vi har overbevisende, legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller
    2. vi er nødt til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.
  9. Retten til at gøre indsigelse mod forarbejdning med henblik på direkte markedsføring.
   1. Hvis virksomheden behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Hvis du udøver denne ret, vil selskabet stoppe behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
  10. Ret til begrænsning af behandling
   1. Du har ret til at anmode om, at selskabet begrænser behandlingen af dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
    1. i den periode, hvor virksomheden skal verificere nøjagtigheden af dine personoplysninger, hvor du anfægter unøjagtigheder:
    2. når behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, og du modsætter dig sletning af oplysningerne, og i stedet anmoder om, at selskabet begrænser brugen af oplysningerne,
    3. når virksomheden ikke længere har brug for dine personoplysninger med henblik på behandling, men du har brug for oplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare et retskrav, eller
    4. i den periode, selskabet har brug for at kontrollere, om det har tvingende legitime grunde til behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, når du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger for selskabets legitime forretningsinteresser.
   2. Hvis virksomheden efter din anmodning begrænser behandlingen af dine personoplysninger, gemmer vi dine oplysninger og behandler dem i øvrigt kun med:
    1. dit samtykke,
    2. etablering, udøvelse eller forsvarelse af et retskrav,
    3. at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller
    4. af hensyn til væsentlige samfundsinteresser for Den Europæiske Union eller en medlemsstat.
    5. Selskabet vil også informere dig før begrænsningen af behandlingen ophæves.
  11. Ret til sletning.
   1. Retten til sletning kaldes også "retten til at blive glemt". Du kan bede virksomheden om at slette dine personoplysninger. Denne ret er ikke absolut. Virksomheden er kun forpligtet til at slette dine personoplysninger på din anmodning under følgende omstændigheder:
    1. når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som vi indsamlede eller behandlede dem til,
    2. hvis virksomheden behandler dine personoplysninger på grundlag af et samtykke, hvorefter du trækker dit samtykke tilbage, og der ingen anden retslig grund er til at vi kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger,
    3. hvis virksomheden behandler dine personoplysninger for sine legitime forretningsinteresser, hvorefter du gør indsigelse mod behandlingen, og der herefter ingen tvingende legitime grunde er for os til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger,
    4. hvis virksomheden har behandlet dine personoplysninger ulovligt, eller
    5. personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til den Europæiske Unions eller medlemsstaternes lovgivning, som selskabet er underlagt.
   2. Virksomheden er ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger, i det omfang virksomheden har brug for at behandle dem for at:
    1. udøve sin ret til ytrings- og informationsfrihed,
    2. for at overholde en retslig forpligtelse i henhold til den Europæiske Unions eller medlemsstaternes lovgivning, som selskabet er underlagt, eller
    3. at etablere, udøve eller forsvare et retskrav,
  12. Ret til dataportabilitet.
   1. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til virksomheden, når:
    1. behandlingen af oplysningerne er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for udførelsen af en kontraktaftale mellem dig og selskabet,
    2. virksomhedens behandling af dine personoplysninger udføres ved hjælp af automatiske funktioner, og
    3. overholdelse af din anmodning ikke vil påvirke andres rettigheder og friheder negativt.
   2. Hvis du har ret til at modtage sådanne personoplysninger og anmode om, at vi leverer dem, vil selskabet levere dem til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  13. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.
   1. Selskabet vil gøre sit bedste for at imødekomme og afgøre eventuelle anmodninger eller klager, der bringes til dets opmærksomhed. Derudover har du ret til at henvende dig til den kompetente databeskyttelsesmyndighed med anmodninger eller klager. Det kan være tilsynsmyndigheden i det land eller forbundsstat, hvor du er bosat.
 20. Intellektuel ejendomsret
  1. Intet på denne hjemmeside skal fortolkes som overdragelse af nogen licens i henhold til en intellektuel ejendomsret, herunder enhver rettighed i varemærkets karakter eller ophavsret for Gorilla Glue eller nogen tredjepart, enten via estoppel, pr. konsekvens, eller på andet vis.
  2. Alle andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
  3. Medmindre andet er angivet, er selskabet ejer af alle varemærker og servicemærker på denne hjemmeside, uanset om de er registreret eller ej. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri, er forbeholdt selskabet.
  4. GORILLA GLUE, GORILLA, Gorilla Glue logoer, TIL DE HÅRDESTE OPGAVER PÅ JORDEN, GORILLA TAPE og andre er varemærker, der tilhører The Gorilla Glue Company, er registreret i Europa og anvendes under licens af Gorilla Glue Europe Ltd.
 21. Spørgsmål til denne policy
  1. Hvis du har spørgsmål til denne policy eller vores brug af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte:

Gorilla Glue Europe Ltd.

PO Box 663

Chorley

PR6 6PU

UK

Tel: +44 (0) 843 507 1200

 1. Ændringer af denne policy
  1. Ændringer i denne policy vil blive offentliggjort på denne hjemmeside sammen med oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer. Selskabet forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne policy til enhver tid og uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer vil kun gælde de personlige oplysninger, vi indsamler efter ændringsopslaget.
  2. Denne policy er senest revideret i januar 2020.